Miesięczne archiwum: Luty 2015

Kwasy o znaczeniu kosmetycznym i dermatologicznym

Kwasy organiczne są szeroko stosowane w kosmetyce i dermatologii. Substancje te różnią się między sobą siłą (zdolnością do dysocjacji), rozpuszczalnością w wodzie, rodzajem podłoża i zdolnością do penetracji warstwy rogowej […]